Buitenschoolse Opvang

djurreDe buitenschoolse opvang is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar en vindt plaats buiten schooltijden en tijdens schoolvakanties. De leidsters zijn verantwoordelijk voor het halen van en brengen naar school, mits de ouders schriftelijk hebben aangegeven dat het kind zelf naar de opvang en school gaat. De leidsters zorgen voor een goede overdracht naar ouder(s)/verzorger(s) bij het ophalen van het kind. Tevens horen hier de verzorgende taken bij zoals het verzorgen van maaltijden en tussendoortjes, spelletjes doen, activiteiten organiseren en uitvoeren.

Activiteiten

Op verschillende dagen worden er voor zover mogelijk grotere activiteiten georganiseerd, die in het teamoverleg worden bepaald.  Er is wel ruimte voor spontane ideeën, die ook door de kinderen zelf mogen worden aangedragen. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn speurtochten en uitstapjes naar de kinderboerderij, het bos etc. Op de dagen dat de bso kinderen ´s middags naar school gaan (maandag, dinsdag en donderdag) worden er rustigere activiteiten aangeboden. Hieronder vallen buiten spelen en activiteiten binnenshuis zoals lezen, knutselen, spelletjes doen, samenzijn en ontspannen.

Vriendjes zijn welkom

Er is ruimte voor de bso kinderen om hun vriendjes en vriendinnetjes uit te nodigen. Dit kan uiteraard alleen op dagen waarop er minder kinderen zijn dan per leidster is toegestaan.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!