Peuteropvang

peuteropvang

Waarom kiezen voor een peuterspeelzaal?

  • Je kindje maakt op een rustige en speelse manier kennis met de gewoonten en het ritme van de basisschool
  • Je kindje wordt geprikkeld op verschillende ontwikkelingsgebieden
  • Je kindje krijgt contact met leeftijdsgenootjes en leert om samen te spelen.

Hoe stimuleren wij de ontwikkeling?

Wij werken met het VVE programma Uk en Puk, een speciale methode voor peuters. Het hoofddoel van Uk en Puk is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. Ook wordt er gewerkt aan sociaal communicatieve vaardigheden en is er een oriëntatie op rekenen. Uk en Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. Bij elk thema horen speelse activiteiten. Er zijn verschillende mogelijkheden: spelen, ontdekken, knutselen, bewegen en meer. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat kinderen op een betekenisvolle manier taal krijgen aangeboden. De peuters worden uitgedaagd om zelf ontdekkingen te doen of zelf oplossingen te bedenken. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de handpop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de kinderen. Hij biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich veilig voelen.

Wat is VVE?

Voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd tot 7 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. Uk en Puk is hiervan één van de programma’s. Het doel van VVE is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven en op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. Kinderopvang Us Stekje is een gecertificeerde VVE Peuteropvang.

Wat is Uk en Puk?

Uk en Puk is er voor kinderen vanaf 2 jaar tot en met 4 jaar. Op de peuterspeelzaal leren we niet alleen samen spelen, we oefenen ook samen met Puk andere verschillende ontwikkelingsgebieden, namelijk de sociale communicatieve ontwikkeling, taalvaardigheid en het ontluikend rekenen. Elke week komen kinderen in contact met een activiteit die deze ontwikkelingsgebieden prikkelt. Op de peutergroep zijn de kinderen voornamelijk bezig zoals het ook op school gaat. Kinderen kunnen hierdoor een lichte voorsprong krijgen als ze naar de basisschool gaan.

Welke juffen staan er voor de peuterklas?

Juf Ryanne, juf Alise en juf Doutsen staan voor de peuterklas. De juffen zijn ook leidsters bij de opvang en bso.

Hoe houden wij de ontwikkeling van de kinderen bij?

De kinderen worden geobserveerd met speciale observatielijsten. Hiervoor hebben wij gekozen voor de observatiemethode van Konnect. Onze observaties worden gedeeld met de basisscholen waardoor de overdracht van kinderen naar de basisschool soepel verloopt. De observatielijsten zijn er voor om gericht naar de kinderen te kijken. Daarnaast helpen de lijsten ons als juffen om steeds bewust van de kwaliteit van het onderwijs te blijven en in de gaten te houden of de ontwikkelingsdoelen voldoende terugkomen in het lesaanbod. 

Vergoeding Peuteropvang

De kosten voor peuteropvang betaalt je in principe zelf. Wat je moet betalen hangt af van je inkomen, bijdragen van de belasting of subsidie. In de meeste gevallen krijgt je kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Heb je hier geen recht op, dan kun je subsidie van de gemeente krijgen.

Je komt in aanmerking voor subsidie van de gemeente als

  • je alleenstaand bent en geen inkomen hebt uit werk of
  • je samen met een partner bent en één van jullie beiden of jullie alle twee geen inkomen heeft uit werk

In alle andere gevallen kom je in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Voorbeeld 1: jullie werken allebei en hebben dus recht op kinderopvangtoeslag voor de peuterspeelzaal. Jullie gezamenlijke inkomen is €41.000. Dit valt tussen de €39.973 en €41.463. Je krijgt 87,50% van het uurtarief vergoed en betaal je dus van de €8,46 slechts €1,06 per uur (zie ook de Kinderopvangtoeslagentabel 2021 van de Belastingdienst).

Voorbeeld 2: je hebt recht op gesubsidieerde peuteropvang want een van beide ouders heeft geen inkomen uit werk. Bij een gezamenlijk inkomen van €41.000 bedraagt de ouderbijdrage voor de peuteropvang voor het eerste kind €0,90 per uur. Bekijk hier per inkomen hoeveel de ouderbijdrage is als je recht hebt gesubsidieerde peuteropvang.

Openingstijden Peuterspeelzaal

Onze peuterspeelzaal is elke dag open van 8.30 tot 12.30. Ouders mogen zelf kiezen welke twee ochtenden hun voorkeur heeft voor de peuterspeelzaal.

 

Het begint bij Peuterspelen – Het keurmerk Peuterspelen

Elke kind verdient een goede start. Dat vind je natuurlijk niet alleen als ouder, ook Us Stekje, Oink!, Prokino en de gemeente Drachten | Smallingerland gunnen hun kleine inwoners een goede voorbereiding op de basisschool en de rest van hun leven.

Met het keurmerk worden de voordelen van Peuterspelen in beeld gebracht en word je voorgesteld aan de aanbieders binnen de gemeente. Op deze manier heb je als ouder alle argumenten in huis om een bewuste keuze te maken voor de opvang van je kind. Us Stekje is natuurlijk trots om onderdeel van dit Keurmerk te zijn en wij vinden het belangrijk om dit te delen met onze ouders.

Het begint bij Peuterspelen. Dat is de tekst die je onder het keurmerk vindt. Want Peuterspelen vormt een belangrijke basis in de ontwikkeling van kinderen.

Wanneer je straks weer aan het werk gaat en je zoon of dochter gaat naar de opvang, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

De beste keuze kun je pas maken wanneer je alle voor- en nadelen kent van de verschillende vormen van opvang. Om die vergelijking zo makkelijk mogelijk te maken, vind je alles overzichtelijk op een rijtje. Download hier de vergelijkingsplaat waarin de onderlinge verschillen duidelijk worden uitgelegd.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!