Over Us Stekje

Us Stekje is een kleinschalige en huiselijke kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De locatie bevindt zich in de oude openbare school van Drachtstercompagnie. Het vertrouwde wat Us Stekje biedt,  is dat kinderen door dezelfde leidsters worden verzorgd en er geen gebruik wordt gemaakt van invalkrachten. Zo hebben ouders en kinderen de ruimte een goede band op te bouwen met de leidsters.  Us Stekje is een kinderopvang die uitdaging biedt aan kinderen. We houden ervan om dingen te ondernemen met de kinderen zoals een speurtocht door het dorp, de geitjes voeren etc.

Voorschoolse- en vroegschoolse Educatie (VVE)

Wij zijn een gecertificeerde VVE peuteropvang. VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) is een programma dat als doel heeft onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen.

Het VVE programma Uk en Puk dat toegepast wordt op onze peuterspeelzaal,  zie je ook terug in de dagopvang. Ons streven is dat elke leidster het VVE Uk en Puk certificaat haalt. Omdat VVE van toepassing is op de leeftijden van 0-7 jaar, weten we dat een medewerker met dit certificaat de kwaliteiten in huis heeft om de ontwikkeling van elke doelgroep (baby’s, dreumesen en peuters) op de juiste manier te kunnen stimuleren.

Tweetalig beleid

Kinderopvang Us Stekje heeft gekozen voor een tweetalig beleid met Nederlands en Fries. Uit onderzoek uit de hele wereld blijkt dat een goede tweetalige ontwikkeling veel voordelen met zich meebrengt. Tweetalige kinderen leren sneller een derde of vierde taal, kunnen gemakkelijker relevante en niet-relevante informatie scheiden en hebben een voorsprong in het abstracte denken.

De beste basis voor een meertalige ontwikkeling ligt in de voorschoolse periode. Kinderen van 0-4 jaar zijn heel flexibel, ze zitten midden in hun taalontwikkeling. Als ze in een omgeving zijn waar 2 (of meer) talen worden gesproken, leren ze die tweede (of derde) taal er spelenderwijs bij. Hierbij is het wel van belang dat er bewust en consequent om wordt gegaan met de talen.

Sommige leidster spreken bij ons consequent Fries tegen de kinderen, andere leidsters Nederlands. Op deze manier is er een ruim aanbod in beide talen.  Onze handpop Puk - het vriendje van de kinderen – spreekt consequent Nederlands. We zorgen voor een taalrijke omgeving; we doen veel aan taalactiviteiten zoals voorlezen, zingen, praten aan tafel, benoemen van handelingen van onszelf en de kinderen enz. Hierbij komen beide talen aan bod.

Opvangmogelijkheden

Lees ook:

Inspectierapport Kinderopvang en BSO

Meer weten? Neem contact met ons op!